ด่วน เรื่อง ประกาศเตือนวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนสารเคมี เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีตามมาตรการ REACH ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 **** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 29-7/2560
          วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 29-7/2560 โดยมีนาย นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  เพื่อพิจารณา การยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการ  ( พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ) กรมวิชาการเกษตรขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการวัตถุอันตรายมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายคาร์โบฟูรานและเมโทมิล  และพิจารณาร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการนำเข้า การส่งออก ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตราย ก๊าซธรรมชาติ (natural gas) ที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ...... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม