นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับหนังสือจากผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง
         วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับหนังสือจากผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความกังวลต่อผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี ขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม