นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ในประเด็น “กรมโรงงานฯ กับมาตรการกระตุ้นยอดตั้งโรงงานใหม่-ขยายกิจการ นับถอยหลังโค้งสุดท้ายในไตรมาส 4 ปี 60”
        วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV  ในประเด็น “กรมโรงงานฯ กับมาตรการกระตุ้นยอดตั้งโรงงานใหม่-ขยายกิจการ นับถอยหลังโค้งสุดท้ายในไตรมาส 4 ปี 60” ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม