นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน กรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 5-5/2560
         วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน กรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 5-5/2560 โดยมี นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อ พิจารณากำหนดจุดขุดเจาะเพื่อพิสูจน์การปนเปื้อนเพิ่มเติมและการปรับแก้ไขขอบเขตโครงการ (TOR) โครงการพิสูจน์แหล่งที่มาของการปนเปื้อนในดินกรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม