นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม
        วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม โดยมี นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯให้ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 คนทราบ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่ปรึกษาการดำเนินงานโครงการฯ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศูนย์ข้อมูลความเสี่ยงประเทศไทย ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร