นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเเนวทางการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างใหม่ ของ กร.1 เเละ กร.2
          วันจันทร์ที่ 13  พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเเนวทางการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างใหม่ ของ กร.1 เเละ กร.2 โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเเละเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม