นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและแปรรูปมะพร้าว
          วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและแปรรูปมะพร้าว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปมะพร้าวเบื้องต้น (ล้งมะพร้าว) พร้อมด้วยนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม