นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Japan international Cooperation Agency เข้าพบเพื่อร่วมหารือและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัย
          วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Japan international Cooperation Agency เข้าพบเพื่อร่วมหารือและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัยชื่อ “Building Area-Business Continuity Management Structures At lndustry Complexes in Thailand Targeting on Regional Resilience Enhancement” โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม