นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้แทนกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (DIH) กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (MOIC) ของ สปป.ลาว
          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้แทนกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (DIH) กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (MOIC) ของ สปป.ลาว โดยได้รับความร่วมมือจาก UNIDO โดยเข้าเยี่ยมชม การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบและขั้นตอนการอนุญาตโรงงาน,ระบบฐานข้อมูลโรงงานเพื่อจะนำไปปรับใช้กับการดำเนินการโครงการของ สปป.ลาว ที่ทำร่วมกับ UNIDO  ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม