นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกรมโรงานอุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
        วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ช้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตร ทอดผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม