นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม รับฟังการรายงานข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
        วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม รับฟังการรายงานข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4กอ.รมน. เป็นประธานพร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภายในจังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี