นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Area collaborative Business Continuity Plan lnitiative
       วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Area collaborative Business Continuity Plan lnitiative ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือด้าน Business Continuity Plan โดยมีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม