“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แถลงข่าว “มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา”
        วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แถลงข่าว “มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา” ร่วมกับ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผู้บุกเบิกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  นายมารุจน์  พรหมเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4 และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานแถลงข่าวเพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปโลหะภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตกังหันลมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด