นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมในงานมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมในงานมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560 ในการนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานประกอบการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร