นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
งานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green lndustry Forum โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560
          วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green lndustry Forum โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงานและร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน" และมอบโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 จำนวน 23 โรงงาน อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จำนวน 189 โรงงาน ในการนี้นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนจากสถานประกอบการ กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร