นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน
          วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "วันโอโซนสากลประจำปี 2560" เพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี พิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน พร้อมกันนี้ มีการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ "30 ปี พิธีสารมอนทรีออลในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนการศึกษารวมกว่า 70,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(HCFCs) จำนวน 56 ราย ในการนี้ นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องภิรัช แกรนด์ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา