ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ติดต่อฝ่ายพัสดุที่เบอร์ โทร. 0-2202-3979-82

ระบบนี้รองรับการใช้งานจากบราวเซอร์ เท่านั้น


กลับสู่เว็บไซต์กรม

Counter for tumblr
เริ่มนับตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2560