นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การปรับปรุงการฟื้นฟูสภาพเรซินในการผลิตน้าอ่อน