นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
บทบาทของกรมโรงงงานอุตสาหกรรม ต่อ “อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท (Minamata Convention on Mercury)”