นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การนำระบบมาตรฐาน ISO 50001 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งขนาดกลางและขนาดย่อม