นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
เรื่องการแก้ไขปัญหาความเค็มในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อม