นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
          วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือ ระบบ AUTO e-License โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว  ในการนี้ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น  นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุธน อยู่เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายสันติ  สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน  ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำหรับ ระบบ  AUTO e-License เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน เพียงดำเนินการยื่นขออนุญาตฯ ภายใน 3 นาที ก็สามารถนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานได้ และเป็นการสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม