ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เริ่มใช้งานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ข่าวประกาศ

การตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบปฏิบัติงานสารสนเทศและโครงสร้างข้อมูล ของ กรอ.
ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จะดำเนินการปรับปรุงระบบ MailGoThai เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการรับ-ส่งจดหมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องขอให้ท่านปรับเปลี่ยนการเข้าใช้งานระบบ MailGoThai เวอร์ชันใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ •เข้าใช้งานระบบใหม่ผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ที่ URL https://accounts.mail.go.th •Username & Password : ใช้เหมือนระบบเดิม •เข้าใช้งานระบบเดิมผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ที่ : https://mail.go.th โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเดิมได้ แต่รับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน •จดหมายของเดิมจะถูกโอนย้ายอยู่ภายใต้ Folder ชื่อ Migrate •ข้อกำหนดและนโยบาย ◦นโยบายการตั้ง Password หากมีการ Reset Password ใหม่ : ต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ◦การยกเลิกบัญชี : หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใช้งานระบบระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชี •การตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือ ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดังนี้ ◦Incoming Server (IMAPs) : Incoming.mail.go.th [port 993] ◦Outgoing Server (SMTPs) : Outgoing.mail.go.th [port 465] •คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จาก : http://www.ega.or.th/th/profile/979/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ กรอ. เรื่อง นโยบายการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ำของ กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการใช้ แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)