กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works
การเซ็ตอินเตอร์เน็ตผ่าน Modem ของ กรอ.
Windows 95 จะใช้โปรแกรม Dial-Up Networking สำหรับต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น สำหรับกรณีนี้คอมพิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งก็คือ เซิร์ฟเวอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ที่เชื่อมโดยตรงอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมอีกชุดหนึ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือ TCP/IP (Transmission Control Proctocol/Internet Protocol) ซึ่งจะมีให้มาพร้อมกับ Windows 95 และเป็นมาตรฐาน ในการตระเตรียมและจัดส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปยังที่หมายปลายทางที่ถูกต้อง
ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการติดตั้งเครื่องพีซีเพื่อใช้ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตจะเป็นการเติมข้อมูลในช่องว่าง และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องใส่ใจกับรายละเอียดและทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
หมายเหตุ : ถ้าหากว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์นี้ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตอยู่ก่อนแล้ว แต่ว่าต้องการเพิ่มเชื่อมต่อกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้คุณข้ามไปขั้นที่ 5 ได้เลย

1. ติดตั้ง Dial-Up Networking
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะมี Dial-Up Networking ติดตั้งอยู่เรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลือก Settings / Control Panel จากเมนู Start จากนั้นดับเบิ้ล คลิกที่ Add Remove Programs คลิกที่แถบ Windows Setup จากนั้นเลือกแถบสี ให้มาอยู่ที่ Communications (อย่าคลิกที่ เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม) และที่คลิกที่ปุ่ม Details ถ้าหากว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ใน Dial-Up Networking ก็หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมนี้ ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องหมายถูกให้คุณคลิกในช่อง จากนั้นคลิก OK เมื่อมีไดอะล็อกบ็อกซ์ เปิดขึ้นมาให้คลิก OK อีกครั้ง

Windows อาจจะขอให้คุณใส่แผ่นซีดี หรือแผ่นดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows 95 จากนั้นถ้า Windows ถามว่าคุณต้องการจะรีบูตเครื่องหรือไม่ให้ตอบ Yes

2. ติดตั้ง Modem
ถ้าเครื่องของคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Modem หรือซื้อมาใหม่ ให้ดำเนินการติดตั้งตามคู่มือ Modem ที่ได้มาจากผู้ขาย เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลือก Settings / Control Panel จากเมนู Start จากนั้นดับเบิ้ล คลิกที่ Modems ให้ตรวจเช็ค ยี่ห้อและรุ่น และการเชื่อมต่อว่าตรงกับเครื่องที่ใช


3. ติดตั้ง Dial-Up Adapter
กลับไปที่ Control Panel ดับเบิล คลิกที่ ไอคอน Network ดูในช่อง The Following network components are installed: ว่า Dial-Up Adapter และ TCP/IP ติดตั้งไว้แล้วหรือไม่ ถ้าหากว่ายังไม่ได้ติดตั้งให้คุณติดตั้งดังนี้ ถ้าหาก Dial-Up Adapter ยังไม่ได้ติดตั้งให้คลิกปุ่ม Add จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Adapter เลื่อนรายการทางช่องซ้ายลงมาจนถึง Microsoft เลื่อก Microsoft และเลือก Dail-Up Adapter ในช่องขวาแล้วคลิก OK
ในการติดตั้ง TCP/IP ให้คลิกปุ่ม Add จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Protocol ไดอะล็อกบ็อกซ์ Select Network Protocol จะถูกเปิดขึ้นมา ในช่อง Manufacturers ให้เลือก Microsoft และในช่อง Network Protocol ให้เลือก TCP/IP จากนั้นคลิก OK

สุดท้ายคลิก OK ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Network เช่นเดียวกับในขั้นที่แล้ว คุณอาจจะต้องใส่แผ่นซีดี หรือแผ่นดิสก์ สำหรับติดตั้ง Windows 95 และถ้า Windows ถามว่าคุณต้องการจะรีบูตหรือไม่ให้ตอบว่า Yes

4. ตั้งค่าใน TCP/IP และ Dial-Up Adapter
ใน Control Panel ดับเบิลคลิกที่ Network จากนั้นดับเบิลคลิกที่ TCP/IP ตั้งค่าต่าง ๆ ตามนี้
1 แถบ Bindings ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Client for Microsoft Networks
2 แถบ WINS Configuration ให้คลิกเลือกเครื่องหมายในช่อง Disable WINS Resolution
3 แถบ IP Address ให้คลิกเลือกเครื่องหมายในช่อง Obtain an IP address automatically
4 แถบ DNS Configuration ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Disable DNS

หลังจากที่ตั้งค่าต่าง ๆ เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก OK ต่อไปให้ดับเบิลคลิกที่ Dial-Up Adapter จากนั้นคลิกที่แถบ Bindings ให้ดูว่ามี TCP/IP อยู่และมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้า จากนั้นคลิก OK สองครั้ง ถ้า Windows ถามว่าคุณต้องการจะรีบูตเครื่องหรือไม่ ให้ตอบ Yes

5. สร้าง Connection สำหรับ Dial-Up Networking
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน My Computer บนหน้าจอ Windows 95 ดับเบิลคลิก Dial-Up Networking เพื่อเปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิก Make New Connection

ในช่องแรกให้คุณตั้งชื่อ Connection ตามที่ต้องการ (คุณอาจจะตั้งชื่อ กรมโรงงาน หรือ DIW ก็ได้) รุ่น Modem ของเครื่องที่คุณใช้จะแสดงอยู่ในช่องที่สอง ให้คลิก Configure

ในแถบ General ให้เลือก Maximum Speed ของ Modem (สำหรับโมเดม 14.4 Kbps ให้ตั้งไว้ที่ 38400 สำหรับโมเดม 28.8 Kbps หรือเร็วกว่าให้ตั้งไว้ที่ 115200 Kbps) ให้เลือกแถบ Connection แล้วกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้
Databit = 8
Parity = None
Stop bit = 1
เลือกแถบ Options แล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Bring up terminal windows after dialing จากนั้นคลิก OK เมื่อคุณกลับมาที่ Make New Connection ให้คลิกปุ่ม Next จากนั้นใส่หมายเลข โทรศัพท์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ 16 คู่สาย ประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 16 เลขหมายดังต่อไปนี้
6435949, 6435950, 6435951, 6435952, 6435953,6435954, 6435968, 6435956 , 6435957, 6435961, 6435962, 6435963, 6435964, 6435967, 6435965, 6435969
จากนั้นคลิก Next และ Finish ตามลำดับ

6. ตั้งค่าใน Network Connection และ ตั้งค่า TCP/IP
คลิกไอคอน Connection ที่คุณพึ่งจะสร้างขึ้นมา (ชื่อเหมือนกับที่คุณตั้งไว้ในขั้นที่ 5) จากนั้นคลิกเม้าส์ปุ่มขวาแล้วเลือก Properties จากรายการที่เปิดขึ้นมา ถ้าหากว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจะใช้ ไม่ใช่หมายเลขทางไกล ให้ดูว่าช่อง Use Country Code and area code ไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่
จากนั้นคลิกปุ่ม Server Type แล้วเลือก PPP:Windows 95, Windows NT 3.5, Internet ในรายการ Type of Dial-Up Server ในกรอบ Advanced options: ดูว่าช่อง Log on to network และ Enable software compression ให้เครื่องหมายถูกมีอยู่ สำหรับในกรอบ Allowed Network Protocols: ซึ่งมีอยู่ 3 ช่อง ควรเลือกให้มีเครื่องหมายถูกเฉพาะช่อง TCP/IP เท่านั้นที่ควรจะมีเครื่องหมายถูกกำกับอยู่

คลิกปุ่ม TCP/IP ให้คุณเลือกช่อง Server assigned IP address และ Server assigned name server addresses พร้อมทั้งให้มีเครื่องหมายถูกในช่อง Use IP Header compression และ Use default gateway on remote network จากนั้นให้คลิก OK อีก 3 ครั้ง เพื่อปิดไดอะล็อกบ็อกซ์


7. ต่อเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์
ดับเบิลคลิกไอคอน connection ที่คุณพึ่งจะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเข้าไป ซึ่งข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ใด้ให้มาในตอนที่คุณสมัครเป็นสมาชิกแล้วตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้ง จากนั้นคลิก connection
Modem ของคุณจะต่อโทรศัพท์เข้าไปหาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเชื่อมต่อจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ แสดงสถานะให้รอจนกระทั่งการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น (Logging onto Network) ( ห้ามปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ จนกว่าจะเลิกใช้งาน )
จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอนเบราเซอร์ที่คุณใช้ เท่านี้คุณก็พร้อมแล้วที่ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

8. เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรจะมีการเช็ตพร็อกซี่ โดยใช้ Automatic Configuration Script : "http://www.diw.go.th/proxy.pac" ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก "การเซ็ตพร็อกซี่ ตามแบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม"