โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก ปีงบประมาณ 2562

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.๐๐ น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.๐๐ น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง


รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 25๖22562 เวลา 8.00 – 17.๐๐ น. ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา