คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
กรมโรงงาน จัดการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5" ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
งานมหกรรมความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าสัมภาษณ์อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมการทำงานศูนย์สารพันทันใจ
การเปิดศูนย์การปฏิบัติการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน) หรือติดต่อเบอร์ 02-202-4128

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “อันตรายของสารเคมีในสภาวะแวดล้อมการทำงาน” โดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 25 ก.ค. 57 เวลา 08.30 - 15.15 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
ขณะนี้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย จำนวน 3 ฉบับ ( สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง FAX )
ขณะนี้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย จำนวน 3 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเว็บไซต์)
ร่างกฏกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า