คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานผู้บริหารอก.พบปะสื่อมวลชน ณ ห้องสื่อมวลชน ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือและรับฟังความเห็นของกลุ่มไครโซไทล์ (Chrysotile Information Center) ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานการมอบรางวัล CSR-DIW AWARDS 2014 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

สำนักควบคุมวัตถุอันตรายกำหนดการประชุมจัดสรรสิทธิการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs วันที่ 7 พ.ย. 57 ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น.
ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาอบรมการจัดการกากอุตสาหกรรม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง plenary Hall 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด่วน รับจำนวนจำกัด
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า