คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
กิจกรรมขบวนคาราวานกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานคืนความสุขให้ประชาชน ณ ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอบกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 9 จุด
พิธีเปิดงานขบวนคาราวานสินค้าราคาถูก คืนความสุขให้ประชาชน ณ บริเวณหน้าอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
งานแถลงข่าวเผยภาพรวมการออกใบอนุญาตเดินหน้าเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินการ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมแก้วเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดการด้านการเงิน (Financial Management Consultant/Officer)
รายชื่อผุู้เข้าอบรม การประเมินความเสี่ยงสารเคมี แนวโน้มการจัดการสารเคมีในระดับโลก วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 57
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนธันวาคม 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า