คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางพรทิพย์ เฟื่องอารมย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการตรวจโรงงาน" ณ ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกันยายน 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า