คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม รดน้ำขอพร ผู้บริหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์รายการ ข่าวดัง ข้ามเวลา ช่อง 9

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Save Cost and Safety โครงการประหยัดพลังงานสาหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise: ES for SE) วันศุกร์ ที่ 24 ถึง วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร CB4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนเมษายน 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่