คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่
Error: INSERT INTO counter (ip_address,last_active) VALUES ('54.167.177.111',1414139395)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือและรับฟังความเห็นของกลุ่มไครโซไทล์ (Chrysotile Information Center) ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานการมอบรางวัล CSR-DIW AWARDS 2014 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามอบกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลรามาธิบดี
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ และให้ความช่วยเหลือตอนเกิดวิกฤติเพลิงไหม้ ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 กรอ.

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาอบรมการจัดการกากอุตสาหกรรม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง plenary Hall 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด่วน รับจำนวนจำกัด
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ที่ถึงกำหนดเรียกเก็บในวันที่ 1 ต.ค.2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และ จำพวกที่ 3 ทุกขนาด
โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า