คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
นายเอ็ดวาร์ด คลาเรนซ์-สมิธ (Mr.Edward Clarence-Smith) ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค United National Industrial Development Organization (UNIDO) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ Biz Focus Magazine
นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง จะอยู่หรือจาก กบข.
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานในเครือบริษัท ฟูจิ ซีร็อคซ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจรีไซเคิล ณ บริษัท ฟูจิ ซีร็อคซ์ อีโค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า