gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายอภิจิณ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ”
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานฉลองครบรอบ “48 ปี สมอ. เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน”
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบ และส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสัญจร 6 ภูมิภาค โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้ สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือ facebook : DFT2go ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาจัดจ้างการทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" รุ่นที่ 3
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำส่วนอนุรักษ์โอโซน จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (รุ่นที่ 1)” (เพิ่มเติม)
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภทติดต่อขอรับคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม โดยมาติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรอ. ชั้น 1 พร้อมนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นขอให้ดาว์นโหลดคู่มือดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ กรอ. คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่นี่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
ข้อควรระวังในการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น