คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สกู๊ปพิเศษ หนังสือพิมพ์ชื่อดังหลายสถาบัน ในประเด็น
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกาารแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสภาปนา สมอ. ครบรอบ 46 ปี ณ ศูนย์นิทรรศการและกระประชุมไบเทค บางนา
ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับสถาบันการจัดการขยะพลาสติก จากประเทศญี่ปุ่น (Plastics Waste Management Institute Of Japan, PWMI) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่