gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
ตัดสินการประกวดแอนิเมชั่น ภายใต้ โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10 หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ประจำปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโฆษกกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ครั้งที่ 9/2559
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอเทคโนโลยีสะอาดในการกำจัดยางรถยนต์ใช้แล้ว
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นกรรมการร่วมตัดสินการประกวดภาพวาด อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญร่วมงานสัมมนาความปลอดภัยในโรงงาน โครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ประกาศ เรื่องการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสากลประจำปี 2559
ขอเชิญประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศเพื่อลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ของประเทศไทย วันที่ 4 ส.ค. 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 -21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ฟรี)
ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 3 ฉบับ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในงาน Thailand Industry Expo 2016 “ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” (Thailand Industry 4.0 : Next Challenge Towards Sustainable Future) ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง JUPITER 14-16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี (รับจำนวนจำกัด)
ประกาศจัดจ้างการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชีผ่านเว็บไซต์ กรอ.
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)