คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดระยอง
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานซื้อของไทย ใช้ของดี SMSs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน
สำนักวัตถุอันตราย ประชุมหารือ เรื่องการจัดสรรสิทธิการนำเข้าสาร HCFC-22
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมการประชุมโครงการ คืนความสุขให้คนไทย คืนน้ำใสให้คลองภาษีเจริญ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (อุตสาหกรรมพิมพ์ผ้าและฟอกย้อม)” ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.ย. 57 ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
กรอ. เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม โครงการสำรวจและจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกันยายน 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๏ปฟ