คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดงานโครงการ สัปดาห์จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครบ 23 ปี
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (อุตสาหกรรมพิมพ์ผ้าและฟอกย้อม)” ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.ย. 57 ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกันยายน 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า