คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่
Error: INSERT INTO counter (ip_address,last_active) VALUES ('54.196.120.58',1412216538)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในพระราชพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมเข้าเยี่ยมคาราวะแสดงมุฑิตาจิต ท่าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสท่านเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบดอกไม้แสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2557

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า