gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Process Safety Workshop
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 2/2559
ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโฆษกกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ครั้งที่ 7/2559
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือ โครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน"

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 3 ฉบับ
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ อก. เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่..) พ.ศ... และ ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ...
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในงาน Thailand Industry Expo 2016 “ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” (Thailand Industry 4.0 : Next Challenge Towards Sustainable Future) ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง JUPITER 14-16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี (รับจำนวนจำกัด)
ประกาศ เรื่องการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2559
เอกสารการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (เพิ่มเติม)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "SMEs ไทย Spring up เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0" วันที่ 30 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประกาศจัดจ้างการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชีผ่านเว็บไซต์ กรอ.
หนังสือแจ้ง เรื่อง กำชับให้ระมัดระวังการใช้งานเครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติชนิดใช้สารเคมี
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)