คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ประชุมคณะผู้บริหารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13/2557
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดปราจีนบุรี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัทสีมาเทคโนโลยี จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการและระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (อุตสาหกรรมพิมพ์ผ้าและฟอกย้อม)” ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.ย. 57 ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกันยายน 2557 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สอจ.
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า