คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน จ.ระยอง
ดร.พสุ โลหารชุน อรอ. และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท JJCB BUSINESS อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ในเขตเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรอ. ครั้งที่ 1/2558
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนภูมิภาค และการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่