นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ฟอร์มแจ้งข้อมูล (สำหรับครั้งแรกหรือมีเปลี่ยนแปลง)
ตรวจสอบการส่งข้อมูล (สำหรับโรงงาน)
เอกสารสัมมนา 27 มิ.ย. 54
โปรแกรมผ่านระบบ Internet (new)
โปรแกรมผ่านระบบ modem
แจ้งปัญหาการใช้งาน
วิธีการแจ้งปัญหาผ่านเว็บ
หนังสือขอความร่วมมือเปลี่ยนจากระบบ Modem เป็นระบบ Internet
หมายเหตุ  สามารถสอบถามปัญหาหรือแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมส่งข้อมูล
       - โทรศัพท์ 083-9898935
       - E-mail : opms_support@intcom.in.th
       - เว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน
      การขอความสนับสนุนตรวจสอบระบบของโรงงาน
       - ให้ติดตั้งโปรแกรม teamviewer
       - แจ้ง id และ password ของโปรแกรมกับเจ้าหน้าที่
       - แจ้ง password ของ windows (ถ้ามี) กับเจ้าหน้าที่

 การแจ้งขอหยุดส่งข้อมูลชั่วคราว จากปัญหาอุปกรณ์ หรือสอบถามข้อกฏหมาย
       - ติดต่อได้ที่ ส่วนเตือนภัยมลพิษโรงงาน(คุณศิระ sira.c@diw.mail.go.th)
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนช่วงการวัด
       - ติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
       - คุณประนมพร(pranomporn.l@diw.mail.go.th)
       - คุณสันติ(santi.s@diw.mail.go.th)