เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บรหารเพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการบรูณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ...ประเด็นการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Logistics & Warehouse 2018 และ ASEAN Cold Pharma Chain 2018
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังรายงานภารกิจ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแล และดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย กับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 228