“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเฉพาะโรงงานฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมโปรโมทงานประชาสัมพันธ์ QR code รับชำระค่าธรรมเนียมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน กำกับดูแล และดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเทศไทย กับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา ครั้งที่ 1/2561
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เตรียมความพร้อมโรงงาน...ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น" ภายใต้โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือพาราควอตและผลกระทบจากการใช้
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานสัมมนาชี้เเจงเเละประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโรงงานเข้าร่วม โครงการพัฒนาเเละยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม “โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกีฬากรมโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 2/ 2561
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น และนายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 228