นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre Ceiling)
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแถลงนโยบายอุดรอยรั่วโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานแรงงาน ร่วมกับ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ปีที่ 1
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANEL ช่อง True Visions 42 ในรายการ “พบหมอรามา” เนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน ของทุกปี
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ รุ่นที่ 3
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการจ้างเหมาบริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการการพัฒนาผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว"
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมถึง เรื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 344