เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
อรอ.ทองชัย ชวลิตพิเชฐ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การอนุรักษ์พลังงาน”
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกระมทรวงกลาโหม
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
รรอ.กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “ชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อทบทวนจัดทำกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2-1/2562
อรอ.ทองชัย ชวลิตพิเชฐ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย”
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมาวงศานุวงค์ นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม และการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2562
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมบัญชีกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รรอ.กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562
รรอ.กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำวีดิทัศน์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 99