“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ S-Curve) ครั้งที่ 1/2561
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สดรายการชัดข่าวเที่ยง ช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย ออกอากาศเวลา 12.15 น. ในประเด็น “ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์”
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายสมชาย หวังวัฒนาพานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานครั้งที่ 5/2561
ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าว แนวทางการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ กรณี “ห้ามการนำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก”
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์รายการข่าว 3 มิติ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และรายการประเด็นดังหลังข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ครั้งที่ 5/2561
กรอ. สั่งพักใบอนุญาต รง.นำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย 1 ปี พร้อมให้เร่งส่งชิ้นส่วนลักลอบกว่า 14,000 ตันกลับสู่ต้นทาง

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 114