นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ข้อมูลโรงงาน
ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม
บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
Download ข้อมูลโรงงานฯ (Excel)
รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รายเดือน (Excel)
รายชื่อโรงงานที่ได้เริ่มประกอบกิจการ รายเดือน (Excel)
รายชื่อโรงงานที่ถูกจำหน่ายทะเบียน รายเดือน (Excel)
สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
คลังความรู้/สถิติโรงงาน