นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 60
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.- ธ.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.- ธ.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. - ก.ย. 58
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 57- มี.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557