"พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2018)"  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงหใม่ 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด (ครั้งที่ 2)  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เลขที่ตามเอกสารประกวดราคา ที่ 15/2561


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) เลขที่ประกาศ 14/2561  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 16/2561 ลว.21 ก.พ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิคราห์โลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 21 กพ. 2561

ประกาศประกวดราคา เลขที่ 11/2561จ้างการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 10/2561 จ้างการบำรุงรักษาระบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เลขที่ 3/2561 ซื้อเครื่องแกะสลักเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ฯ ประกาศเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560  (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 107