นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
คลังความรู้/สถิติโรงงาน
  สถิติโรงงานอุตสาหกรรมปี 2560
  สถิติโรงงานอุตสาหกรรมปี 2559
  สถิติโรงงานอุตสาหกรรมปี 2558
  สถิติโรงงานอุตสาหกรรมปี 2557
  สถิติโรงงานอุตสาหกรรมปี 2556
  ร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2560
  ร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2559
  ร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2558
  สรุปปริมาณการรับแจ้งรับกากของเสีย ปี 2560
  สรุปปริมาณการรับแจ้งรับกากของเสีย ปี 2559
  สรุปปริมาณการรับแจ้งรับกากของเสีย ปี 2558
  e-learning
  ผลงานวิชาการ