นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย