ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DIW WWWBOARD
Web Page นี้ ขออุทิศให้กับการใช้งานที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ทางผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหัวข้อหรือถ้อยคำอันไม่เหมาะสม
/ บริการวิชาการ / หม้อน้ำและหม้อต้ม / แจ้งเหตุ&ร้องเรียน / จัดการกากของเสีย / วัตถุอันตราย / เรื่องอื่นๆ /
Search 
แจ้งเหตุ&ร้องเรียน
ตั้งหัวข้อแจ้งเหตุ&ร้องเรียนใหม่เชิญคลิกที่นี่

**** กรณีร้องเรียนโรงงานฯ กรุณาระบุรายละเอียดของที่ตั้งและการประกอบกิจการให้ชัดเจน หากต้องการปกปิดเป็นความลับ ให้คลิกร้องเรียนที่นี่ ****

ลำดับที่ คำถาม ผู้ถาม วันที่ ตอบ
1 - H32424 ชื่นชมการทำงาน หัวข้อการร้องเรียนปัญหาระดับ ชุมชน บ้านเรือนประชาชน phanwadi2538 19/3/2561 17:33:36 0
2 - H32423 ชื่นชมการทำงาน หัวข้อการร้องเรียนปัญหาระดับ ชุมชน บ้านเรือนประชาชน phanwadi2538 19/3/2561 17:29:57 0

ลำดับที่ คำถาม ผู้ถาม วันที่ ตอบ
1 - H32415 ร้านค้าในกรมโรงงานอุตสาหกรรม minkittycat@gmail.com 25/1/2561 14:38:20 2