ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DIW WWWBOARD
Web Page นี้ ขออุทิศให้กับการใช้งานที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ทางผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหัวข้อหรือถ้อยคำอันไม่เหมาะสม
/ บริการวิชาการ / หม้อน้ำและหม้อต้ม / แจ้งเหตุ&ร้องเรียน / จัดการกากของเสีย / วัตถุอันตราย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ / เรื่องอื่นๆ /
Search 
แจ้งเหตุ&ร้องเรียน
ตั้งหัวข้อแจ้งเหตุ&ร้องเรียนใหม่เชิญคลิกที่นี่

**** กรณีร้องเรียนโรงงานฯ กรุณาระบุรายละเอียดของที่ตั้งและการประกอบกิจการให้ชัดเจน หากต้องการปกปิดเป็นความลับ ให้คลิกร้องเรียนที่นี่ ****

ลำดับที่ คำถาม ผู้ถาม วันที่ ตอบ
1 - H32382 ร้องเรียน โรงงานเผาเศษขยะพลาสติก และขยะอื่น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน นายชนะชัย ทิพย์ทอง 6/11/2018 1:57:26 PM 0