ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DIW WWWBOARD
Web Page นี้ ขออุทิศให้กับการใช้งานที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ทางผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหัวข้อหรือถ้อยคำอันไม่เหมาะสม

กฏกติกาและมารยาทในการใช้

  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินที่สุภาพชนจะยอมรับได้
  • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
  • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ ทุกศาสนา
  • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น กรมโรงงานฯ จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางของการนำเสนอ
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
  • ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือเสนอข้อความไม่สัมพันธ์กับหมวด

เว็บบอร์ด แบ่งออกเป็นหมวดๆ ดังนี้

บริการวิชาการ 
แจ้งเหตุ&ร้องเรียน 
จัดการกากของเสีย 
วัตถุอันตราย 
หม้อน้ำและหม้อต้ม 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
เรื่องอื่นๆ 
กระดานข่าวชาว กรอ.