ข้อมูลภาคกลาง

รายชื่อจังหวัด

รหัส

File

พระนครศรีอยุธยา

14

ดาวน์โหลดข้อมูล

อ่างทอง

15

ดาวน์โหลดข้อมูล

ลพบุรี

16

ดาวน์โหลดข้อมูล

สิงห์บุรี

17

ดาวน์โหลดข้อมูล

ชัยนาท

18

ดาวน์โหลดข้อมูล

สระบุรี

19

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปราจีนบุรี

25

ดาวน์โหลดข้อมูล

นครนายก

26

ดาวน์โหลดข้อมูล

สระแก้ว

27

ดาวน์โหลดข้อมูล

อุทัยธานี

61

ดาวน์โหลดข้อมูล

ราชบุรี

70

ดาวน์โหลดข้อมูล

กาญจนบุรี

71

ดาวน์โหลดข้อมูล

สุพรรณบุรี

72

ดาวน์โหลดข้อมูล

สมุทรสงคราม

75

ดาวน์โหลดข้อมูล

เพชรบุรี

76

ดาวน์โหลดข้อมูล

ประจวบคีรีขันธ์

77

ดาวน์โหลดข้อมูล

<<< กลับไปหน้าเดิม