สยามอีสเทิร์น

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ
1 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริกไวริ่งซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด 60/2 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์(ชุดสายไฟ)
2 บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด 60/1 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ สำหรับรถจักรยานยนต์
3 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องยนต์
4 บริษัท ไทยยาชิโร่ จำกัด 60/14 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
5 บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด 60/5 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักร
6 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน) 60/6 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้น
7 บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด 60/10 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตน๊อตทนแรงดันสูง
8 บริษัท ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 60/11 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับประกอบรถยนต์
9 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด 60/16 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์
10 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด 60/13 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ภายในแอร์
11 บริษัท สยามเอโกะ จำกัด 60/18 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
12 บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด 60/12 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์
13 บริษัท โวลเคลย์สยาม จำกัด 60/15 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตดินเบนโทไนท์สำหรับผสมทรายหล่อโลหะ
14 บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 60/17 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตอลูมิเนียมแท่ง
15 บริษัท สยามโกชิมานูแฟคเชอริ่ง จำกัด 60 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
16 บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด 60/6 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เหล็กขึ้นรูปรีดเย็น
17 บริษัท โตโยโรกิ (ประเทศไทย) จำกัด 60/3 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (กรองอากาศ)
18 บริษัท มิตซุยสยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด 60/8 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์
19 บริษัท ไทยชวนแฟง จำกัด 60/23 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แกนติดต้งเข็มเย็บผ้า
20 บริษัท ลองวินอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด 60/22 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ฉีดขึ้นรูปอลูมินั่ม ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์จักร
21 บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม จำกัด 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตอุปกรณ์วัดความตึงของเส้นด้าย
22 บริษัท โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย) จำกัด 60/24 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
23 บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บำบัดน้ำเสียรวม ข.3-101-1/41 รย.
24 บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เตาเผาขยะ ข.3-101-2/41 รย.