ไทยซัมมิท

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ
1 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2337 0022 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
2 บริษัท ไทยซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เน็กซ์ท เทคโนโลยี จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2337 0022 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
3 บริษัท ไทยซัมมิท โมลด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2337 0022 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
4 บริษัท ที เอส อินเตอร์เทค จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2740 0500 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
5 บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2337 0286 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
6 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางนา จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2337 0364 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
7 บริษัท ซัมมิท ฟูต แวร์ จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2337 0017 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์