สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ
1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 3/7 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย บำบัดน้ำเสียรวม 3-101-3/40 รย.
2 บริษัท เวิลด์ เบลท์ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด 5/7 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ปั่นด้าย
3 บริษัท ซันโยกาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด 5/5 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตเคมี Sodium Polyacrylate
4 บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด 3/7 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตคาร์บอนแบล็ค
5 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด 169 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตท่อทองแดง
6 บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3/10 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตถ่านแปลงไฟใช้ในเครื่องมอเตอร์
7 บริษัท เอสอีไอ เบรก ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5/6 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ วัสดุ
8 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด 169 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย รีดท่อทองแดงด้วยวิธีรีดเย็น
9 บริษัท ฟูจิทสึ เท็น จำกัด 253 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ใช้กับรถยนต์
10 บริษัท ซังโกะ ไดคาวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3/14 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
11 บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด 3/16 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม
12 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 3/7 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตน้ำประปา
13 บริษัท เวิลด์ เบลท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด 5/8 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ปั่นด้าย
14 บริษัท ไทโย กิเคง (ประเทศไทย) จำกัด 3/9 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตก๊อกน้ำมันและกรองน้ำมัน
15 บริษัท เวิลด์ เบลท์ เฮ้าส์โฮล์ด เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด 5/9 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า
16 บริษัท เวิลด์ เบลท์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 263 ม.11 ถ.บ้านค่าย-บ้านบีง ต.หนองบัว อ.บ้ายค่าย ผลิตไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม