หน้าแรก เกี่ยวกับกรมโรงงาน ข่าวสารข้อมูล สมุดเยี่ยม ติดต่อราชการ
เมนูหลัก
 
YOU ARE VISITOR NO.

SINCE AUG 7,1997ข้อมูลมลพิษทางอากาศ


เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

 
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
 
 

เข้าสู่เวบสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
คำแนะนำทะเบียนวัตถุอันตราย


Copyright © 2002-2003 Department of Industrial Works. All Right Reserved.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(02) 202-4000 แฟกซ์(02) 202-4019
Email : inform@narai.diw.go.th