รายชื่อโรงงานในบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา

มีทั้งสิ้น 177 รายการ ดังต่อไปนี้
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ ที่อยู่
1 ข3-64(2)-28/51อย บริษํท ไทยโฮริคาว่า จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงสำหรับเครื่องอีเล็คทรอนิกส์โดยการปั๊ม(Electronics Terminal) เช่น ระบบล็อค(Autolock System),เครื่องปัดน้ำฝน(Wiper Relay) เป็นต้น  67 ม.9 ซ.โรจนะดี 5 ถ.โรจะน
2 ข3-77(2)-2/39อย บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกสำหรับยานพาหนะ  54 ม.9 ถ.โรจนะ
3 ข3-53(6)-3/48อย บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแผ่นโฟม โฟมบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟมทุกชนิด  40/1-40/2 ม.5
4 ข3-72-1/38อย บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิต ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอีเล็คทรอนิคส์ (PREPREG,LAMINATE,MULTILAYER PCB.)  -     ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
5 ข3-64(13)-6/43อย บริษัท คูโรดา ออโต้เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตแม่พิมพ์  59 ม.9 ถ.โรจนะ
6 ข3-77(2)-15/59อย บริษัท คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับอิเล็กทรอนิกส์  70/7 ม.9
7 ข3-77(2)-74/57อย บริษัท คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับอิเล็กทรอนิกส์  59 ม.9 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
8 ข2-15(1)-2/52อย บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตอาหารผสมสำหรับทำเป็นอาหารสัตว์  1/28 ม.5
9 ข3-15(1)-7/53อย บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตอาหารผสมสำหรับเป็นอาหารสัตว์  1/28 ม.5
10 ข3-106-5/50อย บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  นำสารละลายประเภทกรดด่าง และสารละลายที่มีองค์ประกอบของแร่โลหะผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อสกัดแร่โลหะกลับมาใช้ใหม่  1/28 ม.5
11 ข3-70-14/56อย บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตเครื่องระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศรถยนต์  1/74 ม.5 ถ.โรจนะ
12 ข3-70-1/38อย บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตเครื่องระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศในรถยนต์  46 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
13 ข3-77(2)-45/56อย บริษัท เคียววา เอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด  ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่มีความละเอียดทุกชนิดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  1/87 ม.5 ถ.โรจนะ
14 ข3-69-4/34อย บริษัท แคนนอน อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ (PCB ASSEMBLY)  1/41 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
15 ข3-69-3/52อย บริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (PCB ASSEMBLY, POWER SUPPLY UNIT)  1/41 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
16 ข3-46(3)-1/45อย บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตและจำหน่ายแคพซูลเปล่าชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุแคปซูล  1/82 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
17 ข3-77(2)-31/53อย บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตวงล้ออลูมิเนียมและชิ้นส่วนยานพาหนะที่จำจากอลูมิเนียม  45/1 ม.9 ถ.โรจนะ
18 ข3-53(5)-2/40อย บริษัท โคล่อน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และอื่น ๆ  61 ม.9
19 ข3-72-35/50อย บริษัท เจเนรัล อิเล็คทรอนิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผลิต ประกอบ ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส่งสัญญาณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  1/46 ม.5 ถ.โรจนะ
20 ข3-100(5)-6/51อย บริษัท ชินเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด  ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและทำความสะอาดผิว  40/18 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
21 ข3-53(5)-51/56อย บริษัท ซันไชน์ รีไซเคิล จำกัด  ทำเม็ดพลาสติก  40/32 ม.5
22 ข3-71-1/34อย บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตตู้แช่ ตู้แช่แข็ง (Refrigerated Showcase)  1/11 ม. 5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
23 ข3-44-1/51อย บริษัท ซันแฟลค(ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตโปลีเอสเตอร์ชิพและเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ฟิลาเมนท์ยาน  1/30 ม.5 ซ.A-6 ถ.โรจนะ
24 ข3-72-23/56อย บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์  63 ม.9
25 ข3-72-1/40อย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  41 ม.9
26 ข3-72-34/51อย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผลิตชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์  58 ม.9 ถ.โรจนะ
27 ข3-100(5)-1/54อย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เพลทติ้ง จำกัด  ชุบชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์  40 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
28 จ3-77(2)-63/56อย บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิต รับจ้างผลิต อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ สำหรับยานพาหนะทุกชนิด  34 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3
29 ข3-42(1)-12/58อย บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จำกัด  ผสมน้ำยากัดทองแดงและน้ำยากัดดีบุก  1/82 ม.5
30 ข3-72-1/39อย บริษัท ซูมิโกะ ลีดเฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  1/49 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
31 ข3-72-37/50อย บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ ฮาร์ด ดิส ไดร์  99 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
32 ข3-69-1/37อย บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากซิลิโคน สำหรับเครื่องใช้ประจำสำนักงาน เครื่องถ่ายสำเนา โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ ไดปีละ 13,000,000 ชุด  63 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.12 ซ. ถ.โรจนะ
33 ข3-77(2)-27/56อย บริษัท เซวา พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  41 ม.9
34 ข3-72-2/40อย บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน)  ผลิต และ ประกอบชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์  45 ม.12 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจน์ ถ.โรจนะ
35 ข3-64(10)-1/44อย บริษัท เซอร์เทค คาริย่า (ประเทศไทย) จำกัด  ฉาบ ชุบ เคลือบผิว ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  65 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
36 ข3-100(5)-6/57อย บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด  ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ  1/252 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
37 ข3-53(5)-98/56อย บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ   1/24 ม.5 ซ.เอ6 ถ.โรจนะ
38 ข3-72-9/48อย บริษัท ดีจีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อลูมิเนียม สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  40/5 ม.5
39 ข3-77(2)-30/53อย บริษัท ดีโอนีส ฮออฟแมน(ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์  45 ม.9
40 ข3-47(3)-6/59อย บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด  ผลิตเครื่องสำอาง  53 ม.9
41 ข3-10(1)-4/58อย บริษัท เดย์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตขนมปัง  1/88 ม.5
42 ข3-53(5)-42/55อย บริษัท แดซัง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับใช้ทำประกอบเป็นเครื่องรับส่งโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารวิทยุ โทรคมนาคม รวมตลอดถึงชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าที่ผลิต  1/67 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรนจนะ
43 ข3-72-2/38อย บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนไมโครมอเตอร์   43 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
44 ข3-72-27/55อย บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  1/64 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
45 ข3-58(4)-1/50อย บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตแผ่นเจียร (GRINDING WHEEL)  1/1 ม.5
46 ข3-58(5)-1/51อย บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตหินเจียร  1/1 ม.5
47 ข3-52(4)-3/38อย บริษัท โตชิน เคมีเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนของรถยนต์จากยางสังเคราะห์  1/34 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
48 ข3-72-12/51อย บริษัท ไตรลิทิค เอเซีย จำกัด  นำเข้าวัตถุดิบเพื่อการประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์  40/30 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(เขตปลอดอากร)
49 ข3-74(1)-1/34อย บริษัท ทอร์ชไล้ท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตหลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้  1/9 ม.5 ซ.เขตอุตสาหกรรมบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
50 ข3-53(1)-25/52อย บริษัท ทิมส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก เช่น บานพับสำหรับปิด-เปิดของประตูรถยนต์ฯ  56 ม.9 ซ.A10 ถ.โรจนะ
51 ข3-72-23/55อย บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  1/62 ม.5 ถ.โรจนะ
52 ข3-100(5)-2/37อย บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด  ชุบเคลือบผิวแม่เหล็ก  1/62 ม.5 ถ.โรจนะ
53 ข3-52(1)-1/36อย บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ผลิตภัณฑ์ยาง (Industrial rubber packing,Rubber autopart & rubber machine part)  1/63 ม.5 ถ.โรจนะ
54 ข3-10(1)-8/58อย บริษัท ทีทีวายเอ็ม จำกัด  ทำขนมปังและไส้ขนมปัง  1/52 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
55 ข3-67(7)-3/60อย บริษัท ทีเอสเคที จำกัด  ผลิตแม่พิมพ์ การซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  1/45 ม.5 ซ.4 ถ.โรจนะ
56 ข3-53(1)-51/57อย บริษัท เทคโน แพคเกจจิ้ง อินดัสทรี จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดบรรจุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  69 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
57 ข3-26(1)-1/40อย บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย)จำกัด  ผลิตเชือกสายลวดขนาดใหญ่ สำหรับการส่งผ่านของสายพานและสายยาง  55 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
58 ข3-72-18/52อย บริษัท เทลฟอร์ด เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วน ของผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิคส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตจากวัสดุทุกชนิด  70/4 ม.9 ถ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
59 ข3-72-13/56อย บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ ประเภทเครื่องเสีย (MECHANICAL UNIT FOR AUDIO PRODUCTS, MECHANICAL BASIC UNIT FOR AUDIO PRODUCT, MECHANICAL PARTS และ SPEAKER)   1/50 ม.5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
60 ข3-65-1/37อย บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด  หม้อกรองอากาศเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องซักผ้า  1/66 ม.5
61 ข3-70-20/50อย บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ,อุปกรณ์เครื่องซักผ้า และอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่น  40/16 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
62 ข3-70-7/57อย บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่น, อุปกรณ์เครื่องซักผ้าและท่ออ่างอาบน้ำ  99 ม.5 ถ.โรจนะ
63 ข3-65-2/59อย บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  99 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
64 ข3-52(4)-29/48อย บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด  ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานพาหนะ จากผลิตภัณฑ์ยาง  41 ม.5
65 ข3-27(8)-1/36อย บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด  ผลิตผ้าใบสำหรับยางนอกล้อเลื่อน  1/61 ม.5 ถ.โรจนะ
66 ข3-52(4)-2/38อย บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์  36 ม.9 ถ.โรจนะ
67 ข3-64(14)-1/41อย บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด  ผลิตและประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส เช่น วาล์ว ข้อ  1/1 ม.5 ถ.โรจนะ
68 ข3-89-1/33อย บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด  ผลิตก๊าซที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือทางการแพทย์ (STERITE GAS)  1/1 ม.5 ถ.โรจนะ
69 ข3-64(2)-1/43อย บริษัท ไทยซูมิล็อคซ์ จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ตัด ปั๊ม เจาะหรือกระแทกแผ่นอิเลคโทรแมคเนติคชนิดม้วนและชนิดแผ่น  1/79 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
70 ข3-92-29/48อย บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด  ห้องเย็น  1/21 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
71 ข3-4(3)-1/34อย บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด  ทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และพืช  1/21 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
72 ข3-105-102/49อย บริษัท ไทยพัฒนาอินกอต จำกัด  คัดแยกเศษวัสดุอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย บดพลาสติกและอัดโลหะ  40/29 ม.5
73 ข3-53(4)-1/39อย บริษัท ไทยโฟม (2539) จำกัด  ผลิตแผ่นโฟม และโฟมบรรจุภัณฑ์  1/51 ม.5
74 ข3-27(1)-1/51อย บริษัท ไทโย โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอเพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะทางทะเล (SILT PROTECTOR) ทำผ้าใบและตัดเย็บผ้าใบ  62 ม.9 ถ.โรจนะ
75 ข3-27(2)-1/40อย บริษัท ไทโย โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอเพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะ  62 ม.9
76 ข3-52(4)-1/38อย บริษัท นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ, และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากยาง  39 ม.9 ซ.9 ถ.โรจนะ
77 ข3-72-40/51อย บริษัท นิคคัน (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแผ่นฟิล์มของวงจรไฟฟ้า รวมทั้งแผ่นฟิล์มข้อมูลและแผ่นฉนวนกันความร้อนของระบบการเดินไฟฟ้าในแผงวงจร สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค  66 ม.9 ถ.โรจนะ
78 ข3-72-1/44อย บริษัท นิคคัน (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแผ่นฟิล์มของแผงวง  66 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.5
79 ข3-82-1/35อย บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตกล้องถ่ายรูป เลนส์ และชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับกล้องถ่ายรูปและเลนส์  1/42                  ม.5 ถ.โรจนะ
80 ข3-69-1/38อย บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (SPINDLE MOTER)  44 ม.9
81 ข3-64(8)-6/45อย บริษัท นิตโต้ โคกิ คัพเพลิง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตข้อต่อสำหรับท่อจ่ายแก๊ส หรือของเหลว  64/1 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
82 ข3-72-12/56อย บริษัท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เครื่องอัดอากาศ (AIS COMPRESSOR) และการผลิตข้อต่อสำหรับท่อจ่ายแก๊สและของเหลว (COUPLING)   64,64/1 ม.9 ถ.โรจนะ
83 ข3-91(1)-11/57อย บริษัท นิตโต เดนโกะ แมทีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด  บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต หรือการบรรจุสินค้าทั่วไป  1/75 ม.5 ถ.โรจนะ
84 ข3-64(13)-1/34อย บริษัท นิปปอน คัตติ้ง แอนด์ เวลดิ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องเชื่อมหรือเครื่องตัดโลหะ  1/10เขตอุตสาหกรรมบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจน ม.5 ถ.โรจนะ
85 ข3-64(2)-22/58อย บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด  ตัดโลหะ, ขึ้นรูปโลหะ  59 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
86 ข3-72-18/51อย บริษัท นิฮง เซกิไทย จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน  1/77 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
87 ข3-72-1/43อย บริษัท นีโอแมกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ประกอบชิ้นส่วนวอยซ์คอล์ยมอเตอร์ (Voice Coil Motor : VCM)  1/78 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
88 ข3-72-10/53อย บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากโลหะ และพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์  1/48 ม.5
89 ข3-77(2)-1/38อย บริษัท เบสเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  1/72 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
90 ข3-53(4)-18/57อย บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (PREFORM), ขวดพลาสติก, ฝาขวดพลาสติก และ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด  47 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 1
91 ข3-53(4)-17/57อย บริษัท พลาสติกแลนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (PREFORM), ขวดพลาสติก, ฝาขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด  47 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 1
92 ข3-74(3)-1/40อย บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด  ทำอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำอุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์  1/69 ม.5 ถ.โรจนะ
93 ข3-72-3/38อย บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ (ENCAPSULATION MATERIAL)  1/69 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
94 ข3-53(5)-42/58อย บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Phenolic Molding Compound)  1/69 ม.5 ถ.โรจนะ
95 ข3-9(2)-3/56อย บริษัท พีจีพี จำกัด  ผลิตอาหารธัญพืชชนิดผงและทำแป้งจากข้าวและข้าวเหนียว  40/27 ม.5 ถ.โรจนะ
96 ข3-72-5/38อย บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิต ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเครื่องเสียง  1/31 ม.5
97 ข3-70-29/57อย บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  1/49 ม.5
98 ข3-72-2/43อย บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (ชนิดอ่อน) และประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์  1/80 ม.5 ถ.โรจนะ
99 ข3-69(0)-1/49อย บริษัท ฟูจิคูระ เอสเอชเอส จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ในเครื่องประมวลผล  40/17 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
100 ข3-69-1/44อย บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ อีเลคทรอนิคส์ เช่น เลเซอร์ไดโอดโมคูล (LASER DIODE MODULE) ไฟเบอร์แบรกเกรตติ้ง (FIBER BRAGG GRATING)  1/71 ม.5 ถ.โรจนะ
101 ข3-77(2)-29/47อย บริษัท เฟดเดอรัล-โมกัล ฟริคชั่น โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตผ้าเบรกรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบ่งบรรจุผ้าเบรกรถยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์  1/89 ม.5 ถ.โรจนะ
102 ข3-77(2)-36/56อย บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ เช่น ท่อถักอ่อนฯลฯ แบ่งบรรจุผ้าเบรก และชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์  1/89 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
103 ข3-64(2)-3/42อย บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอีเล็คทรอนิคส์และยานยนต์ การชุบเคลือบผิว  1/54 ม.5 ถ.โรจนะ
104 ข3-53(1)-36/48อย บริษัท เฟยตี้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติก  1/92 ม.5
105 ข3-28(1)-1/34อย บริษัท มารุฮิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป  1/8 ม.5 ถ.โรจนะ
106 ข3-72-29/51อย บริษัท มิซูโน พรีซิชั่น จำกัด  ผลิตประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  1/58 ม.5 ถ.โรจนะ
107 ข3-53(5)-9/57อย บริษัท มิซูโน สยาม จำกัด  ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป,ชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร  1/58 ม.5 ถ.โรจนะ-วังน้อย
108 ข3-81(3)-3/51อย บริษัท มิซูโฮะ (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตเตียงผ่าตัดและส่วนประกอบของเตียงผ่าตัด  40/38 ม.5
109 ข3-68-12/57อย บริษัท มิตานิ ไมโครนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Screen Mask (แบบพิมพ์ลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์)  70/4 ม.9
110 ข3-72-24/49อย บริษัท มินอิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  40/3-4 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
111 ข3-69-1/39อย บริษัท มินีแบไทย จำกัด  ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ (HARD DISC DRIVE AND FLOPPY DISC DRIVE)  1/14 ม.5 ถ.โรจนะ
112 ข3-77(2)-1/45อย บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตกระจกมองหลังสำหรับยานพาหนะ  1 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
113 ข3-77(2)-71/49อย บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตกระจกมองหลังสำหรับยานพาหนะ  1 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
114 ข3-69-1/36อย บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ผลิตชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (GIMBLA ASSEMBLY & INSPECTION FOR GIMBLA ASSEMBLY)  1/25 ม. 5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
115 ข3-72-10/59อย บริษัท ยูนิเทค ที เอช จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  40/26 ม.5
116 ข3-64(12)-23/53อย บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด   การตัด และแปรรูปโลหะ  1/95 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
117 ข3-90-1/46อย บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด  ผลิตน้ำเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  71 ม.9
118 ข3-88-1/41อย บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด  ผลิตกระแสไฟฟ้า รวมกำล้งการผลิต 289.55 เมกกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ  1/73 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
119 ข3-100(5)-1/36อย บริษัท ลีเดอร์ฟิลม์ เทคโนโลยี จำกัด  ชุบเคลือบผิวพลาสติก  1/47 ม.5 ถ.โรจนะ
120 ข3-22(1)-2/48อย บริษัท เวิลด์ ทรีด จำกัด  ตีเกลียวเส้นด้าย เช่น เส้นด้ายเย็บเบารถยนต์  40/24 ม.5
121 ข3-72-6/53อย บริษัท สปีด โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  40/5 ม.5
122 ข3-77(2)-36/54อย บริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เบรกรถยนต์  40/8 ม.5 ถ.โรจนะ
123 ข3-105-24/57อย บริษัท สยาม พีเค พลัส จำกัด  บดย่อยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มเอกซ์เรย์ กากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย  1/9 ม.5
124 ข3-81(3)-3/56อย บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จำกัด  โรงงานฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทางการแพทย์  1/1 ม.5 ถ.โรจนะ
125 ข3-8(2)-10/49อย บริษัท สยาม เอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด  อบผลไม้  1/92 ม.5
126 ข3-105-128/48อย บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด  คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 2 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัอเศษโลหะ และเศษกระดาษ  1/45 ม.5
127 ข3-106-2/51อย บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด  สกัดและถลุงโลหะที่มีค่าจากสารละลายที่ผ่านกระบวนการชุบ โดยกรรมวิธีทางวิศวกรรม ปรับปรุงคุณภาพนำมันหล่อลื่น ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำกากตะกอนจากการชุบโลหะและกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก  1/45 ม.5
128 ข3-58(6)-1/57อย บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์  1/45 ม.5
129 ข3-60-13/52อย บริษัท สยามพัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด  หลอม หล่อ โลหะ จากอลูมิเนียม และโลหะทั่ว ๆ ไป เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ ฯ  1/27 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
130 ข3-105-6/54อย บริษัท สยามพัมนาอินเตอร์เทรด จำกัด  การคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กระดาษ พลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง  1/27 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
131 ข3-101-3/51อย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  ระบบบำบัดน้ำเสียรวม  - ม.5
132 ข3-101-1/34อย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  บำบัดน้ำเสียรวม ได้ 8,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน  ม.5 ซ.โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
133 ข3-101-1/37อย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม ได้ 4050 ลูกบาศก์เมตร/วัน  ม.5
134 ข3-101-1/41อย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  เผาขยะที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ  1 ม.5 ถ.โรจนะ
135 ข3-101-2/40อย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  บำบัดน้ำเสียรวม (บำบัดน้ำเสียได้ 6,000 ลูกบาศกเมตรต่อวัน)  - ม.9
136 ข3-39-13/53อย บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ลัง หรือภาชนะ บรรจุจากกระดาษ  89 ม.9 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
137 ข3-72-2/44อย บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด  ประกอบชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์สำหรับใช้กับรถยนต์และจักรยานยนต์  1/81 ม.5
138 ข3-10(3)-3/48อย บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เช่น พิซซ่า และห้องเย็น บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเข้าและการผลิต การตัดและแบ่งบรรจุเนยและเนยแข็งทุกชนิด  57 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
139 ข3-72-14/56อย บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ  56 ม.9 ถ.โรจนะ
140 ข3-77(2)-46/49อย บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  40/25 ม.5
141 ข3-100(5)-7/48อย บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด  ชุดเคลือบผิวโลหะ (Plating)  42 ม.5
142 ข3-64(14)-1/57อย บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป  1/52 ม.5
143 ข3-77(2)-23/48อย บริษัท อิซูมิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด    1/76 ม.5 ถ.โรจนะ
144 ข3-77(2)-35/48อย บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์  55 ม.5
145 ข3-91(1)-1/39อย บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จำกัด  บรรจุหีบห่อสินค้า  50 ม.9 ถ.โรจนะ
146 ข3-64(6)-1/34อย บริษัท เอ.บี.พี.สเตนเลส ฟาสเทนเนอร์  ผลิตวัสดุที่ใช้ในการผูก ยึด ตรึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทุกชนิด เช่น น๊อต สกรู วงแหวน  1/38 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
147 ข3-72-20/50อย บริษัท เอ็งเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนฮาร์ดิส  2/6 ม.5 ถ.โรจนะ
148 ข3-77(2)-13/57อย บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ทำชิ้นส่วนรถยนต์  43 ม.5
149 ข3-64(10)-1/35อย บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด  ชุบเคลือบผิวโลหะ  1/14 ม.5 ถ.โรจนะ
150 ข3-72-28/49อย บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนของ Hard disk Driver เช่น Cover Base Plate Clamp และ Shield  70/8-11 ม.9
151 ข3-9(5)-3/49อย บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด  ผสมแป้ง ทำขนมปัง เครื่องปรุงรส บดหรือป่นเครื่องเทศและทำไข่ผง  1/29 ม.5
152 ข3-77(2)-26/51อย บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จำกัด  ผลิต สายรัด ชุดอุปกรณ์สายรัด สลัก ยึด อุปกรณ์ และระบบเพื่อการเชื่อม การยึดติดทุกชนิด ทุกประเภท ที่ทำจากพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์  40/22-23 ม.5
153 ข3-39-11/53อย บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด  ผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ลัง หรือภาชนะบรรจุจากกระดาษ  88 ม.9 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรนะ ถ.โรจนะ
154 ข3-78(2)-1/45อย บริษัท เอส.บี.ไบค์อินดัสเตรียล จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยาน เช่น ตัวถัง ตะเกียบ บังโคลน  1/4 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
155 ข3-64(13)-57/56อย บริษัท เอสบี โชว่า ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด  ตัด ลบมุม ไส เจาะ กลึ้งชิ้นงาน หรืออุปกรณ์โลหะ  40 ม.5
156 ข3-53(4)-1/51อย บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  ผลิตถุงพลาสติก และภาชนะบรรจุหีบห่อที่ทำด้วยพลาสติกทุกชนิด  57 ม.9
157 ข3-69-3/34อย บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแผงวงจรรวม (INTEGRATED CIRCUIT)  1/39 ม.5 ถ.โรจนะ
158 ข3-72-3/42อย บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแผงวงจรรวมควบคุมระบบในเครื่องพริ้นเตอร์  1/39 ม.5 ถ.โรจนะ
159 ข3-69-1/42อย บริษัท โอกิดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิต/ประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องพริ้นเตอร์ (IMAGE DRUM CARTRIDGE FOR PRINTER)  1/39 ม.5 ถ.โรจนะ
160 ข3-53(5)-38/50อย บริษัท โอเดสซี เทคโนโลยี (ทีเอช) จำกัด  ผลิตภาชนะบรรจุ เป็นแผ่นจากพลาสติก  70/5 ม.9
161 ข3-101-2/48อย บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด  กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลวโดยการเผา  1/91 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
162 ข3-72-1/37อย บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคลือบผิวโลหะ  1/64 ม.5 ถ.โรจนะ
163 ข3-53(5)-12/52อย บริษัท ไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด จากพลาสติก  70/5 ม.9
164 ข3-91(1)-5/50อย บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด   บรรจุหีบห่อสินค้า  1/56 ม.5 ถ.โรจนะ
165 ข3-77(1)-1/39อย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์  49 ม.9
166 ข3-64(9)-12/51อย บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด  ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องมือ  49 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
167 ข3-70-1/46อย บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ
168 ข3-72-24/56อย บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบชุดสายไฟฟ้าสำเร็จรูปและประกอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า(PCB)  1/41 ม.5 ซ.เอ 6
169 ข2-72-1/57อย บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบชุดสายไฟฟ้าสำเร็จรูปและประกอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB)  1/41 ม.5 ซ.เอ6
170 ข3-71-1/37อย บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับตู้เย็น กำลังการผลิต 3,456,000 เครื่อง/ปี  1/65 ม. 5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
171 ข3-72-1/35อย บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์และอะไหล่ของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับภาพ (วิดีโอ) และเครื่องถ่ายวิดีโอ เช่น Stator และ/หรือ Rotor สำหรับ Rotary Transforme  1/60 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
172 ข3-72-1/52อย บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบชิ้นส่วนวอยซ์คอล์ยมอเตอร์  1/78 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
173 ข3-71-16/57อย บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตสายไฟฟ้า เคเบิลสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติก  1/41 ม.5
174 ข2-74(2)-1/56อย บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสำเร็จรูป  1/41 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
175 ข3-64(2)-17/49อย บริษัท เฮกซ่าไทยแลนด์ จำกัด  ปั๊มโลหะ และตัด, เชื่อม, กลึงโลหะ, ประกอบเครื่องจักรฯ  64/2 ม.9
176 ข3-24-1/40อย บรีษัท คิคูชิ แนร์โรว์ แฟบริค (ประเทศไทย) จำกัด    60 ม.9 ถ.โรจนะ
177 ข3-58(1)-3/34อย โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จโรจนะ  ทำคอนกรีตผสมเสร็จ  1/20 ม.5