รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (ต.หนองบัว)

มีทั้งสิ้น 28 รายการ ดังต่อไปนี้
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ ที่อยู่
1 ข3-43(1)-12/52รย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด  ผลิตปุ๋ยเคมี  4 ม.11
2 ข3-52(4)-10/52รย บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ จำกัด  ผลิตเม็ดเทอร์โมพลาสติกรับเบอร์, รับเบอร์คอมปาวด์ และพลาสติกคอมปาวด์  274 ม.11
3 ข3-42(1)-2/48รย บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด  ผลิตกรดมะนาว และเกลือของกรดมะนาว เช่น แคลเซียมซิเตรต  263 ม.11 ถ.ทางหลวงสาน 3138
4 ข3-60-12/47รย บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด  ผลิตท่อทองแดง  169 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
5 ข3-60-13/47รย บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด  รีดท่อทองแดงด้วยวิธีรีดเย็น โดยไม่มีการหลอม  169 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.2 ถ.ทางหลวงสาย 3138
6 ข3-61-4/54รย บริษัท เจ เฟอร์ไรท์ พาวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตและจำหน่ายผงโลหะ หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง  89/1 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
7 ข3-72-2/40รย บริษัท เจ เอฟ อี เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแกนเหล็กอ่อน (Soft Ferrite Core) สำหรับตัวจ่ายไฟ และตัวกรองคลื่นรบกวน  89 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
8 ข3-77(2)-28/47รย บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผลิตชิ้นส่วนยานนนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ที่ทำจากอลูมิเนียมและสังกะสีฉีดขึ้นรูป  3/14 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
9 ข3-42(1)-1/43รย บริษัท ซันโยกาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์เคมี SODIUM POLYACRYLATE 2,000 ตัน/ปี,SURFACTANT 1,700 ตัน/ปี และ COPOLYMER OF 2 - ETHYL HEXYLE METHACRYLATE AND METHACRYLATE 300 ตัน/ปี  5/5 ม.11 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย - บ้านบึง
10 ข3-69-4/47รย บริษัท เซได คาเซ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากซิลิโคนสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข  4/13 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
11 ข3-73-6/47รย บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตแปรงถ่าน ลวดทองแดงที่ใช้ต่อขั้วไฟฟ้า ชุดประกอบแปรงถ่านที่ใช้ในมอเตอร์และผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูป ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบชิ้นส่วนกลไกและอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ   3/10 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย-บ้าบึง
12 ข3-78(2)-1/45รย บริษัท ไทโย กิเคง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตก๊อกน้ำมันและกรองน้ำมันสำหรับจักรยานยนต์  3/9 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
13 ข3-66-23/51รย บริษัท ไทโยกิเคง (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร  3/44 ม.2
14 ข3-77(2)-1/43รย บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ตลับลูกปืน  3/16 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
15 ข3-48(6)-1/47รย บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตคาร์บอน แบล็ค  4/11 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
16 ข3-52(4)-6/53รย บริษัท พีไอ อินดัสทรี จำกัด  ผลิตเม็ดเทอร์โมพลาสติกรับเบอร์,รับเบอร์คอมปาวด์และเม็ดพลาสติกคอมปาว์ด  276 ม.11 ซ.A9
17 ข3-72-1/46รย บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น เครื่องเสียงติดรถยนต์ทุกชนิด แผนที่การเดินทางอิเล็กทรอนิคส์ แผนที่การเดินทางอิเลคทรอนิคส์  253 ม.11 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
18 ข3-101-7/47รย บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด  โรงบำบัดน้ำเสีย  5/2 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
19 ข3-102-1/46รย บริษัท เวิลด์เบสท์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม o/s  263 ม.11 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
20 ข3-22(3)-1/46รย บริษัท เวิลด์เบสท์ เฮ้าส์โฮล์ด เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด  ฟอกย้อม พิมพ์ผ้า และทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน  5/9 ม.11 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
21 ข3-101-3/40รย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ได้ 6000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  3/7 ม.2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง 
22 ข3-90-2/40รย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน)  ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค  3/7 ม.2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3138
23 ข3-66-4/47รย บริษัท สิงห์โปร จำกัด  ผลิตเครื่องตัดหญ้า  3/11 ม.2 ซ.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
24 ข3-7(1)-31/54รย บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์พี จำกัด  ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มกลั่น  8/1 ม.11
25 ข3-48(3)-6/56รย บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์กาว วัสดุกันรั่ว วัสดุกันน้ำ วัสดุเคลือบผิว เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อขายและส่งออก  5/6 ม.11
26 ข3-77(2)-1/44รย บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตชิ้นส่วน,ส่วนประกอบ,อะไหล่,วัสดุ,อุปกรณ์,แผ่นรองห้ามล้อแบบจาน,ระบบห้ามล้อแบบจาน,และระบบชะลอการห้ามล้อ สำหรับนายยนต์ เพื่อขาย จำหน่าย และส่งออก  5/6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.11
27 ข3-60-23/53รย บริษัท ฮอนโจ เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด  รีด ขึ้นรูป ลิเทียม  104/1 ม.2
28 ข3-53(1)-43/51รย บริษัทอินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก  3/3 ม.2