การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ  (H-29022)
จากคุณ : apiwat1981@hotmail.com - [18/1/2553 10:43:47]

ผมเป็นจป.วิชาชีพประจำโรงงาน ผมได้ส่งคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำให้ช่างที่โรงงาน ซึ่งได้ผ่านการอบรมและทดสอบผ่านหลักสูตรแล้ว ซึ่งหลักฐานที่ระบุว่าต้องใช้ในเอกสารขอขึ้นทะเบียนมี 4 อย่างคือ 1.รูปถ่าย 2.สำเนาบัตรประชาชน 3. หลักฐานการผ่านการทดสอบ และ 4. สำเนาใบ รง.4 เพียงเท่านี้ แต่เมื่อส่งเอกสารไป ปรากฏว่าได้รับ จม. ตอบกลับว่าให้ส่งเอกสารรับรองหม้อไอน้ำตัวจริงที่วิศวกรเซ็นต์ไปด้วย ซึ่งน่าจะระบุไว้ตั้งแต่แรกจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา เพราะครั้งแรกที่ไปติดต่อด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เอาหลักฐานไปแค่ 4 อย่างที่กล่าวมา ตรงนี้อยากให้ระบุในฟอร์มขอขึ้นทะเบียนด้วย และอยากจะถามว่า ต้องใช้เอกสารที่วิศวกรเซ็นต์ตัวจริงเลยหรือ เผื่อว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจทางโรงงานจะไม่มีแสดง และถ้าส่งไปจะใช้เวลากี่วัน และจะส่งกลับมาคืนใช่ไหม ที่ส่งเมลมาเพราะว่าโทรมาแล้วไม่ติดเลย ตื๊ด ๆ ๆ ๆ ๆ รบกวนช่วยให้คำตอบโดยเร็วด้วยครับ ขอบคุณครับ

จากคุณ : จนท.สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย - [21/1/2553 16:03:36]

1. หลักฐานการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมฯ ใช้หลักฐานเพียง 4 อย่าง ตามที่ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
2. สำหรับเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้นฉบับที่มีลายเซ็นวิศวกรต้องส่งมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้ทางโรงงานเก็บสำเนาดังกล่าวไว้
3. สำหรับหนังสือที่ระบุให้โรงงานส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยฯ น่าจะเป็นการทวงเอกสารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น่าจะเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนครับ
หากท่านยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลได้ โทรศัพท์ 02-2024222

จากคุณ : จนท.สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย - [22/1/2553 14:29:34]

(ตอบเพิ่มเติม) ในกรณีนี้ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วพบว่า
1. โรงงานท่านยังไม่เคยส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำฯ มาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้ต้องส่งเอกสารรับรองฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบ ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบว่าท่านมีหม้อน้ำหรือไม่ จึงไม่อาจขึ้นทะเบียนให้ท่านได้
2. เอกสารรับรองความปลอดภัยฯ ที่ส่งมาจะต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์จะเก็บต้นฉบับ ท่านควรแจ้งให้วิศวกรผู้ตรวจทดสอบจัดทำเอกสารรับรองหลายฉบับ ซึ่งผมแนะนำว่าควรจัดทำ 4 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ส่งมากรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 ส่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ฉบับที่ 3 ส่งสำนักงานแรงงานจังหวัด ฉบับที่ 4 เก็บไว้ที่โรงงาน (ทั้งนี้ในกฎหมายของกระทรวงแรงงานไม่ได้กำหนดให้มีการส่ง แต่ท่านอาจส่งเองได้ เพื่อยืนยันตนเอง)

ถ้าคุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น หรือต้องการเพิ่มเติมอะไร เชิญเลยครับ
ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :